Prof. Bogdan UNGUREANU – Restaurarea – Știință și Artă

Complexul Muzeal Național „Moldova” IașiMuzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Asociația „Aliance of Educators for Science, Tehnology, Engineering, Mathematics and Informatics” ESTEEM România, deschide stagiunea 2017 – 20018 a „Seratelor Procopiu de la Palat” cu prelegerea

„Restaurarea – Știință și Artă”.

Prima serată se va desfășura joi 12 Octombrie cu începere de la ora 18, în Sala Procopiu și îl va avea ca gazdă pe Bogdan UNGUREANU de la Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași.

Vă așteptăm!