Prof. Neculai SEGHEDIN – Creativitatea tehnică și societatea modernă